Politika Archive

Aktuálne finančné zdravie Považskej Bystrice

Na uplynulom mestskom zastupiteľstve zaznela z úst pána primátora informácia, že inštitút INEKO zverejnil aktuálne hodnotenia finančnej udržateľnosti samospráv, kde si Považská Bystrica polepšila oproti minulému roku. Pred tromi rokmi sme mali hodnotenie na indexe 3,9. Finančné zdravie sa hodnotí číslom od 0 do ...Čítaj viac

Zaujíma považskobystrických poslancov názor občanov?

Nedávno sa aktualizoval zákon o obecnom zriadení a v Považskej Bystrici sme z tohto dôvodu museli upraviť tri vnútroorganizačné normy. Zmeny sa dotkli štatútu mesta, zásad odmeňovania poslancov a rokovacieho poriadku. V priebehu zastupiteľstva, na ktorom sa rokovalo o daných zmenách, zarezonoval najviac rokovací ...Čítaj viac

Časté a zaujímavé otázky Považskobystričanov 1/2018

Po voľbách do vyšších územných celkov som sľuboval niekoľko noviniek a jednou z nich je rubrika, ktorú sa pokúsim prinášať v pravidelných intervaloch. Zhrniem v nej najfrekventovanejšie a najpozoruhodnejšie otázky, ktoré dostávam predovšetkým v súvislosti s angažovaním sa v mestskej politike. Nebude sa jednať ...Čítaj viac

TSK 2017 – Výsledky a poďakovanie

Prvé miesto pod čiarou zvolenia s počtom hlasov 2 759 považujem za úspech. Na zvolenie mi chýbalo 285 hlasov. V meste som obstál, mojou slabinou boli obce. Sumárny výsledok ma enormne motivuje do ďalšej práce. Jedna etapa je za nami a spoločne ideme ďalej. Aj ...Čítaj viac

TSK 2017 – otázky a odpovede II. časť

Ako mi môžete pomôcť? Milá otázka, ktorá ma mimoriadne podporí a poteší. V tejto fáze mi trochu pomôžete, ak budete zdieľať moju udalosť k voľbám, prípadne článok o mojich prioritách. Veľmi mi pomôžete, ak v sobotu k urnám „dotiahnete“ svoju rodinu, blízkych, priateľov, kamarátov, ...Čítaj viac

TSK 2017 – otázky a odpovede o mojej kandidatúre

Prečo kandidujem? Približne pred tromi rokmi som sa rozhodol kandidovať do Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici. Už ma nebavilo len vyplakávať a lamentovať nad žalostnou situáciou v mojom  okolí, či potichu nadávať na tých, ktorí za ňu nesú zodpovednosť. Chcel som niečo zmeniť k ...Čítaj viac

Ako hospodárila Považská Bystrica v roku 2016?

Záverečný účet mesta je pomerne rozsiahly dokument, ktorý vie priniesť mnoho zaujímavých informácií, a to nielen ekonomického charakteru. V tomto článku sa zameriam na sumárne ekonomické údaje a pokúsim sa ich trochu sprehľadniť. Príjmy i výdavky treba rozčleniť na bežné, kapitálové a finančné. Považská ...Čítaj viac

Mesto vyhlásilo tri obchodné verejné súťaže

Úvod uplynulého zasadnutia mestského zastupiteľstva bol špecifický. Na 13. októbra 2016 pripadol štátny smútok, no v Považskej Bystrici sme si zároveň pripomínali sedemdesiate výročie povýšenia obce na mesto. Pri týchto príležitostiach bolo rokovanie otvorené kultúrnym programom, po ktorom nasledovala tradičná pracovná časť. Tá bola ...Čítaj viac