Zbavte sa nadrozmerných harabúrd priamo vo svojej mestskej časti

V najbližších dňoch budú v jednotlivých mestských častiach pristavené veľkokapacitné kontajnery, ktoré majú pomôcť občanom pohodlnejšie sa zbaviť nadrozmerného odpadu. Objemný odpad z domácností predstavuje napríklad nábytok, koberce a iné. Tento druh sa vhadzuje priamo do kontajnerov. Ďalej je možné zbaviť sa elektroodpadu a biologicky rozložiteľného odpadu (konáre, tráva, lístie, …). Tie treba ukladať vedľa kontajnera, pričom biologicky rozložiteľný odpad má byť zabalený vo vreciach.

Na Rozkvete budú veľkokapacitné kontajnery pristavené od 4. októbra do 6. októbra pri Materskej škole Rozkvet 2024 (v blízkosti zástavky autobusu č. 10) a pod Základnou školou Rozkvet (tvárnicové parkovisko).

Informácie o ďalších mestských častiach nájdete v tomto dokumente.