Mestské zastupiteľstvo

Plánované zasadnutia v prvom polroku 2020

06. 02. 2020

30. 04. 2020

25. 06. 2020

 Výbor mestskej časti Rozkvet

Plánované zasadnutia v prvom polroku 2020

10. 02. 2020 o 18.00 h

16. 03. 2020 o 18.00 h

20. 04. 2020 o 18.00 h

25. 05. 2020 o 18.00 h

29. 06. 2020 o 18.00 h

 Zasadnutia VMČ Rozkvet sa konajú na Ulici ČSA v dome č. 2049 (Šachový klub, resp. bývalý Orol).