Mesto ponúka investičné pozemky

Mesto Považská Bystrica vyhlásilo dve obchodné verejné súťaže, v ktorých ponúka na predaj pozemky.

OVS – 1/2019

Opakovane sa predáva pozemok pod kruhovou križovatkou neďaleko obchodného domu Tesco. Všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom zo dňa 16. apríla 2019.

OVS 1- 2019, tabulka

OVS 1 - 2019, grafika

Podrobnejšie informácie k prvej obchodnej verejnej súťaži nájdete na tomto odkaze.

OVS – 2/2019

Mimoriadne zaujímavá je ponuka pozemkov pri odbočke do Moštencov. Nielen z dôvodu veľkej rozlohy, ale  i relatívne nízkej ceny. Všeobecná hodnota nehnuteľností bola stanovená znaleckým posudkom zo dňa 23. apríla 2019.

OVS 2 - 2019, tabulka

OVS 2 - 2019, grafika

Podrobnejšie informácie k druhej obchodnej verejnej súťaži nájdete na tomto odkaze.

Parcely v rámci jednotlivých obchodných súťaží sa predávajú spoločne na základe najvyššej cenovej ponuky. Najnižší návrh musí dosahovať minimálne hodnotu uvedených znaleckých posudkov. Z tejto ceny je nevyhnutné zložiť aj zábezpeku 10 %. Uzávierka ponúk je 24. júna 2019 o 12.00 h.